Naše storitve

Svetovanje

Samo oprema ni dovolj - ta mora biti pravilno, smiselno in nenazadnje tudi smotrno izbrana. Na podlagi dolgoletnih izkušenj vam svetujemo pri izbiri najboljše možne rešitve, ki bo najbolje ukrojena vašim organizacijskim potrebam in tehničnim zahtevam.

Načrtovanje

V izogib improvizaciji in nepredvidenim stroškom vam pripravimo ustrezno dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče izvesti ustrezno načrtano rešitev. Načrtovanje vam skrajša čas planiranja in izvedbe ter odpravi tveganja v povezavi z izpeljavo ustrezne rešitve.

Montaža

Za brezhibno delovanje sistema je kvalitetna in strokovna izvedba ključnega pomena. Upoštevanje vseh zahtev, omejitev in nenazadnje predpisov je odločilnega pomena za nemoteno in zanesljivo delovanje. Montažo zato izvajamo le z lastnimi, redno zaposlenimi strokovnjaki, ki imajo ustrezno znanje in izkušnje.

Podpora

Za učinkovito in nemoteno delo je ključnega pomena usposobljenost uporabnikov. Vsem uporabnikom predstavimo rešitev in jih ustrezno izobrazimo ter oskrbimo z ustreznimi pripomočki in navodili za uporabo. Če pa se kljub temu zatakne ali naletite na težavo, pa vam priskočimo na pomoč.

Servisiranje

Servisna služba vam je na voljo tudi v primeru izrednih dogodkov in nenadnih odpovedi. Napako kar najhitreje odpravimo in tako omogočimo nadaljnje brezhibno delovanje.

Vzdrževanje

Ker še vedno velja, da je bolje preprečiti kot zdraviti, vam nudimo vzdrževanje vgrajenih sistemov. Z rednimi servisnimi pregledi se zmanjša rizik nenadne odpovedi in morebitnih izpadov sistema.