Klicni in komunikacijski sistemi

Klicni in komunikacijski sistem omogoča komunikacijo med pacienti/oskrbovanci in osebjem ali med osebjem samim. Sistem omogoča hitro in zanesljivo pomoč v vseh situacijah, zato je nepogrešljiv pripomoček v današnjih zdravstveno-varstvenih ustanovah.

Klicni sistem pacientom/oskrbovancem omogoča, da v nujnih primerih opozorijo nase in na svoje potrebe, s čimer se jim zagotavlja večja varnost, osebje pa lahko hitreje reagira. To je še zlasti pomembno v najnujnejših primerih, ko o življenju odločajo sekunde.

Oglejte si ponudbo izdelkov

Tele care

Tele Care omogoča varovanje in pomoč ljudem na daljavo, predvsem starejših posameznikov, ki namesto v institucionalnem varstvu prebivajo v domačem okolju. Tele Care jim zagotovljeno varnost in ustrezno pomoč ob neljubih situacijah, kot so:

  • požar,
  • poplava,
  • izpust plina,
  • vlom,
  • lažni akviziterji,
  • poškodbe in nenadno poslabšanje zdravja.

Varovanje starejših na daljavo sicer ne more preprečiti določenih nesreč, omogoča pa takojšen odziv in nudenje ustrezne pomoči. Sistem Tele Care je popoln za ljudi z demenco, invalidnostjo in drugimi psihofizičnimi stanji, ki jim onemogočajo samostojno življenje.

Oglejte si ponudbo izdelkov

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara so nepogrešljivi in nujni predpogoj za kvalitetno varovanje objektov pred požarom. Cilj varovanja pred požarom je požar preprečiti ali ga odkriti v čim zgodnejši fazi, saj je od trenutka odkritja požara odvisen obseg škode, ki v požaru nastane, pa tudi ogroženost človeških življenj.

Ko se snovi vnamejo in gorijo, reagirajo zelo različno: požar se lahko začne z eksplozijo, s takojšnjim plamenom, lahko pa se najprej pojavi le dim. Zato je bistveno, da pravilno ocenimo najverjetnejši vzrok požara in snovi, ki lahko zagorijo v določenem prostoru, in temu ustrezno izberemo opremo.

Oglejte si ponudbo izdelkov

Aspiracijski sistemi za odkrivanje in javljanje požara

Aspiracijski detektorji so namenjeni odkrivanju požara v zgodnji fazi nastajanja požara v “čistih” prostorih, saj dosegajo do stokrat večjo občutljivost od točkastih dimnih detektorjev. Uporabljajo se tudi v prostorih s stalno prisotnim prahom in drugo umazanijo v zraku, kjer bi točkasti dimni detektorji povzročali lažne alarme.

Oglejte si ponudbo izdelkov

Sistemi za gašenje požara

Gasilni sistemi na objektih preprečijo ali omejijo požare in ljudem omogočajo varen umik. Preventivni požarni ukrepi morajo biti načrtovani tako, da je povzročena škoda ob požarih minimalna.

V grobem lahko gasilne sisteme razdelimo glede na medije, s katerimi gasijo. V glavnem poznamo tri vrste medijev za gašenje, to so:

  • voda,
  • penilna sredstva in
  • plini.

Za vsak medij obstaja več različnih gasilnih sistemov, ki so namenjeni posameznim vrstam prostorov ter materialom in opremi v njih.

Oglejte si ponudbo izdelkov