Naše reference

Zaupajo nam številne slovenske in tuje ustanove, katerim smo svetovali in jim vgradili klicne in komunikacijske sisteme, požarne sisteme itd. naj jih naštejemo samo nekaj:

Klinični center Ljubljana

Naročnik je od vsega začetka strmel k visokotehnološkemu sistemu, ki bo izdelan na platformi z uporabo sodobnih, zanesljivih in standardiziranih protokolov. Želja naročnika je bila uvedba sistema z uporabo protokola LONTalk™. Klicni in komunikacijski sistem ZETTLER® Medicall® 800 je bil idealna rešitev, saj uporablja želen protokol. Omenjen sistem se postopoma vključuje v rekonstrukcije posameznih enot in oddelkov. Skozi celotno obdobje dosedanjega delovanja se je izkazal kot odlična rešitev, ki je tudi več kot ekonomsko upravičena.

VEČ

Univerzitetni klinični center Maribor

Na podlagi odličnih izkušenj s predhodnim starejšim klicnim sistemom ZETTLER je naročnik želel ohraniti proizvajalca pri rekonstrukciji 30 in več let starega sistema. Zahteva naročnika je bila ohraniti enak nivo kvalitete, zanesljivosti ter robustnosti novejšega sistema. Prva rekonstrukcija sistema je bila izvedena v stolpnici, ki se je v nekaj letih postopoma v celoti obnovila. Izbira sistema ZETTLER® Medicall® 800 se je izkazala za več kot upravičen izbor, saj od vgradnje sistem deluje praktično brez okvar.

VEČ

Onkološki inštitut Ljubljana

Naročnik si je želel v novozgrajenem objektu OI klicni sistem, ki bo svoj renome potrdil s kvaliteto, zanesljivostjo in robustnostjo. Pozornost je bilo potrebno nameniti nekaterim posebnim zahtevam v smislu uporabe komunikacijskih kanalov med osebjem in pacienti. Sistem ZETTLER® Medicall® 800 je bil izbran na podlagi odličnih predhodnih referenc.

VEČ

Medicor

MC MEDICOR je tretji center za kardiovaskularne bolezni v Republiki Sloveniji. Za potrebe nemotenega dela osebja je bil opremljen s sistemom, ki je bil izbran v luči zagotavljanja najkakovostnejšega zdravljenja s pomočjo najnovejše tehnologije. Klicni in komunikacijski sistem ZETTLER® Medicall® 800 poleg osnovnih kategorij klica omogoča izvajanje še drugih posebnih kategorij. Kasneje smo nadstandardno sobo opremili še z multimedijskim terminalom, ki pacientom omogoča spremljanje interaktivnih vsebin. S tem je center svojim pacientom ponudil še višji novo udobja in storitev.

VEČ

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Naročnikova želja je bila zamenjava dotrajanega sistema, ki ni mogel več opravljati svojega dela. Posebno pozornost pri obnovi je bilo potrebno posvetiti vgradnji novega sistema s čim manjšimi posegi v prostore, ob čemer kvaliteta delovanja ni smela biti ogrožena ali zmanjšana. Nadalje je bilo potrebno več organizacijsko povezanih oddelkov povezati v enovito in smiselno celoto, ki bo omogočala prilagoditve dnevnim organizacijskim spremembam. Sistem ZETTLER® Medicall® 800 se je na podlagi dobrih izkušenj vključil v nadaljnjo rekonstrukcijo bolnišnice.

VEČ

Splošna bolnišnica Celje

Naročnik je iztrošen sistem želel nadomestiti z novejšim, ki bo omogočal nemoteno delovanje in dolgoletno uporabo. Zaradi specifičnosti prvega projekta je zahteval visok nivo kvalitete govorne komunikacije med pacienti in osebjem ter hkrati možnost drugih funkcij, ki bi osebju olajšale delo. Poleg tega se na drugih oddelkih pojavljajo nove in nove zahteve, ki jih s ponujenim sistemom ZETTLER® Medicall® 800 brez večjih ovir rešujemo.

VEČ